Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci (zákazník) potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Predávajúci sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdive a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a tel. číslo. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť.

Osobné údaje sú u nás v bezpečí
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.divasoutlet.sk uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané.

Obchodné podmienky
1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu divasoutlet.sk, ktorého prevádzkovateľom je Richard Fabo,sídlom Jakubov 284, Jakubov (ďalej predavájuci), sú pre obe zmluvné strany závazné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
Kúpna zmluva medzi predavajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany predavajúceho a jej prijatím na strane kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im, zákaznik bude priloženým dokumentom v objednávke ešte raz poučený o jeho právach. Kupujúci može uskutocniť objednávku tovaru u predavajúceho len prostredníctvom internetového obchodu www.divasoutlet.sk

Predavajúci: Divasoutlet. Richard Fabo Jakubov 284,90063 Jakubov . IČO:43716199 ,DIČ:1078626670 .Nie je platiteĺ DPH.

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zavazuje:

-dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky.
-dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.
-predavajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovným dokladom a formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
-v prípade, že predavajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predavajúci kupujúcemu celú sumu za objenávku ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky spať predavajúcemu.
Predavajúci si vyhradzuje právo v závistlosti na charaktereobjednávky (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri vyššej cene objednávky, žiadať kupúceho o platbu vopred na účet. Tiež si predávajúci vyhradzuje právo na autorizáciu objednávky doveryhodným sposobom, napr.telefonicky alebo písomne. V prípade neuskutočnenej autorizácie objednávaťelom, prevadzkovaťel považuje objednávku za neplatnú.

Predávajúci nezodpovedá za:
-oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravou spoločnosťi
-oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou príjimateľa
-za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou
-nedodanie tovaru ku ktorému došlo v dosledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zavazuje:
-kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predavajúceho v internetovom obchode divasoutlet.sk. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznamený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zavazuje dodržiavať.
-objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
-zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobých podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci na základe závaznej objednávky zásielku neprevezme z objektývnych dovodov, predavajúci si vyhradzuje právo uplatniť zmluvnú pokutu minimálne cenu poštovného a balného a maximálne 50% ceny objednaného tovaru. Objednávateľovi budú zaslané všetky potrebné informácie a možnosti zaplatenia zmluvnej pokuty.
V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a považuje opatovne doručenie objednávky, je povinný uhradiť náklady prvého pokusu o doručenie, ako aj opatovného doručenia zásielky.
Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad dobrého správania si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú prevádzkovými možnosťami predavajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme od 2-10 pracovných dní (tovar ktorý je skladom) Tovar pri ktorom je doručenie 12 pracovných dní je doručený od 12-20 pracovných dní.,Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru Kurier Vás bude informovaťvopred SMS o doručení tovaru. Pri nečakaných okolnostiach sa može doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.
Po odoslaní vašej objednávky Vám pošleme potvrdzujúci mail, v prípade, že Vám tovar do 3 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás. Pomocou čísla zásielky, ju nájdeme a problém vyriešime.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode divasoutlet.sk sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny peńažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Suma 0,- eur nie je platná a je chybnou cenou, tento tovar prosím neobjednávajte. Ceny a ponuka jednotlivých položiek tovaru zostáva rovnaká až do vypredania zásob jednotlivých položiek tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob, ak to nie je uvedené v inom konkrétnom termíne a konkrétnej sume.

Cena tovaru je uvedená s DPH,  Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR)

V cene tovaru nie je započitané poštovné a balné.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. Platby za tovar a poštovné

DOBIERKA: Objednaný tovar zasielame KURIEROM GLS, na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky u kuriera alebo pri možnosti pladba kartou to zaplatí rovno pri objednávke.
Poštovné (vrátane balného) pre každú samostatnú objednávku pri platbe na dobierku je 2,99 eur vrátane DPH.Dobierka je možná len pri objednávkach do 150€,nad 150€ je možná len platba online kartov v e-shope.(nakolko v minulosti si objednávali tovar aj za 300€ a nikto to nepreberal,objednávok bolo viac a viac a nikto si ich nepreberal,museli sme pristúpiť k takému spôsobu.)Za pochopenie Ďakujeme.

Objednávka od 1€- 99€ poštovné  2,99€

Objednávka od 100€ poštovné ZADARMO !

Poštovné do ČR  6,99€

6. Zrušenie objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku pred jej závezným potvrdením aj bez udania dovodu.
b) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záveznom potvrdení v prípade, ak predavajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutej lehote.
c) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej závaznom potvrdení aj bez udania dovodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote 15-tich pracovných dní od stornovania objednávky.

Zrušenie objednávky realizujte prosim na  mail: richardfabo@gmail.com 

7. Vrátenie objednávky

Podľa paragrafu 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakupený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dovodu najneskor do 7 prac. dní od jeho prevzatia.
Tovar na vrátenie treba nahlásiť mailom alebo telefonicky najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky z akéhokoľvek dôvodu, vrátený tovar o ktorom nie sme informovaný nepreberáme. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky spoločnoti:Divasoutlet- Richard Fabo,Jakubov 284,  90063 Jakubov. V originálnom balení komletný, nepoužitý a nepoškodený. Právne náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predavajúci nezodpovedá za prípadnu stratu tovaru pred doručením predavajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal spať tovar prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predavajúci neprevezme tovar vrátený spať na dobierku. Cena za tovar , bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskor do 15 pracovných dni od doručenia. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predavajúcemu bezodkladne od odstúpení zmluvy spolus faktúrou, alebo jej kópiou. V prípade, že tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave je zákazník povinný hradiť predavajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do povodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar a pod.) Náklady na uvedenie tovaru do povodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ochrana osoných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Zb.z.o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.divasoutlet.sk, Richard Fabo, sa zavazuje, že osobné dát, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu fashionoutlet.sk. Súčasne sa zavazuje k tomu, že na prianie zákazníka jehoosobné dáta vymaže zo svojej databázy. Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie a evidencia objednávok. Prosíme všetky právnické osoby, aby pri nákupe uviedli všetky náležitosťi, ktoré vyžaduje zákon. Klient má možnosť kedykolvek súhlas odvolať a žiadať odstránenie svojich osobných údajov z databázy inetrnetového obchodu fashionoutlet.sk. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromaždovaním a používaním informácií o sebe a jeho nákupoch. Predavajúci sa zavazuje, že nikdy neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa a ani žiadne daľšie informácie o kupujúcom spotrebiteľovi tretej strane. Jedinou výnimkou sú osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie